För naturens bästa

Naturvårdstjänster

Mattias Biologi & Miljöteknik är ett konsultföretag som jobbar med olika former av naturvård. Vi erbjuder tjänster inom inventeringar i naturliga miljöer, kurs i biotopkartering och allmän rådgivning inom naturvård och ekologi. 
Naturvård och inventeringar

Våra tjänster

Inventeringar

Vi arbetar med olika former av inventeringar i naturliga miljöer och produktionsskogar, däribland inventering av fåglar, älgbetesskador och fisk.

Kurs biotopkartering

Tillsammans med Peter Gustafsson på Streams & Lake Consulting AB erbjuder vi kurs i biotopkartering. Mer information nedan.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning inom biologi och ekologi. Kontakta oss förutsättningslöst eller med specifik offertförfrågan.

Kurs biotopkartering

Senaste metodiken ver. 2017

Kurs i biotopkartering innehåller grundläggande hydromorfologi, hydromorfologiska typer, restaurering, vägledning för hydromorfologisk statusklassning utifrån biotopkarteringsdata, biotopkartering med protokoll A, digitala protokoll och övningar i fält. 

Varje kurs sträcker sig över tre dagar (ca tre gånger sju timmar), varav hälften är i fält.

  • Frågor och mer information

    Om du vill ha mer information, skicka gärna ett mail till pg@salcab.se eller info@mlbm.se och skriv "Biotopkarteringskurs 2024" i ämnesrutan.

  • Anmälan

    Anmälan till nästa öppna kurstillfälle och allmänna villkor för anmälan hittar du via tryckknapparna nedan.