Företaget

Mattias Larsson

Naturvårdsbiolog

Mattias Larsson är utbildad naturvårdsbiolog och arbetar i huvudsak på Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) där han är projektledare för restaurering, miljöövervakning och biotopkartering i vattendrag. Inom sin tjänst bedriver Mattias forskningsstudier på 50 % med inriktning på akvatisk ekologi och invasiva arter i sötvatten. Mattias ingår i forskningsgruppen "Salmonid ecology group" Vid sidan av sin tjänst driver Mattias eget företag som i störst utsträckning arbetar med kursverksamhet och inventeringar i naturliga miljöer och produktionsskog.